MINI-2

65.000 đ

Chia sẻ

  • Số đoạn: 2 (trắng)
  • Chiều cao tối đa:20cm
  • Chiều cao khi thu gọn:10cm
  • Trọng lượng:nhẹ gọn dùng để bàn
  • Khả năng chịu lực: dưới 500gram
  • Bảo hành: 6 tháng

Điện thoại

0938.774.332