HDPARAGON HDS-1004KI

Liên hệ

Chia sẻ

  • Bàn phím điều khiển Camera Speed dome và đầu ghi hình.
  • Cho phép hiển thị menu của đầu ghi và điều khiển đầu ghi.
  • Điều khiển dễ dàng nhờ tay xoay trên bàn phím.
  • Chức năng điều khiển, lập trình trên bàn phím.
  • Cần điều khiển 3 chiều
  • Power : 12V DC
  • Bảo hành: 24 tháng

Điện thoại

0938.774.332

Bàn phím điều khiển Camera Speed dome và đầu ghi hình.
Cho phép hiển thị menu của đầu ghi và điều khiển đầu ghi.
Điều khiển dễ dàng nhờ tay xoay trên bàn phím.
Chức năng điều khiển, lập trình trên bàn phím.
Cần điều khiển 3 chiều
Power : 12V DC