Máy chấm công thẻ Ronald Jack SC103

2.700.000 đ

Chia sẻ

  • Màn hình Trắng Đen + Access control
  • Chấm công bằng thẻ cảm ứng
  • Chấm công bằng Pass word
  • Dung lượng : 30.00 thẻ
  • In- Out : 50.000
  • Lấy dữ liệu bằng : TCP/Ip , RS 232/485 , USB.
  • Bảo hành: 12 tháng

Điện thoại

0902.966.221 - 0987.720.122

(028) 383 363 76

Máy chấm công thẻ cảm ứng Ronald Jack SC103

 

Màn hình Trắng Đen + Access control
Chấm công bằng thẻ cảm ứng
Chấm công bằng Pass word
Dung lượng : 30.00  thẻ
In- Out : 50.000
Lấy dữ liệu bằng :  TCP/Ip , RS 232/485 , USB.

Màn hình Trắng Đen + Access control
Chấm công bằng thẻ cảm ứng
Chấm công bằng Pass word
Dung lượng : 30.00 thẻ
In- Out : 50.000
Lấy dữ liệu bằng : TCP/Ip , RS 232/485 , USB.