Máy chấm công vân tay Ronald Jack H3

Ngưng sản xuất

Chia sẻ

  • Màn hình Trắng Đen
  • Chấm công bằng vân tay
  • Chấm công bằng Pass word
  • Dung lượng : 500 vân tay
  • In- Out : 30.000
  • Lấy dữ liệu bằng : USB.
  • Bảo hành: 12 tháng

Điện thoại

0902.966.221 - 0987.720.122

(028) 383 363 76

Máy chấm công vân tay thẻ cảm ứng Ronalad Jack H3

 

Màn hình Trắng Đen
Chấm công bằng  vân tay
Chấm công bằng Pass word
Dung lượng : 500 vân tay
In- Out : 30.000
Lấy dữ liệu bằng :  USB.

Màn hình Trắng Đen
Chấm công bằng vân tay
Chấm công bằng Pass word
Dung lượng : 500 vân tay
In- Out : 30.000
Lấy dữ liệu bằng : USB.