Questek AI-3508M

500.000 đ

Chia sẻ

  • QUESTEK Megapixel Lens
  • DC Lens Auto Iris 3.5 -8 mm
  • Bảo hành: 3 tháng

Điện thoại

(028) 3622 1449