SAMSUNG MONITOR SMT-1922 / SMT-1934/EX

Liên hệ

Chia sẻ

  • TFT-LCD Monitor 19"
  • 1280 x 1024 @ 100Hz
  • 1000:1 high contrast ratio
  • 40,000 hours panel life
  • Fast response time 5ms
  • 120Hz motion technology
  • Bảo hành: 24 tháng

Điện thoại

0938.774.332

TFT-LCD Monitor 19"
1280 x 1024 @ 100Hz
1000:1 high contrast ratio
40,000 hours panel life
Fast response time 5ms
120Hz motion technology