VANTECH LENS Auto Iris 6 - 15mm

Liên hệ

Chia sẻ

  • Định dạng cảm biến ảnh: 1/3”
  • Loại ngàm lắp ống kính: CS
  • Góc quan sát: 43,360- 16,230
  • Bảo hành: 24 tháng

Điện thoại

(028) 3622 1449

Định dạng cảm biến ảnh: 1/3”
Loại ngàm lắp ống kính: CS
Góc quan sát: 43,360- 16,230