TECHVISION TV-CS7002B

Liên hệ

Chia sẻ

  • Main Chip: CMOS 3089
  • Definition: 700 TVL
  • Lens: 3.6mm/6mm
  • LED: 24 high power LEDs
  • LED color: White
  • Shell model: NO.02
  • Shell color: Black
  • Shell material: Metal
  • Bảo hành: 24 tháng

Điện thoại

0938.774.332

Main Chip: CMOS 3089
Definition: 700 TVL
Lens: 3.6mm/6mm
LED: 24 high power LEDs
LED color: White
Shell model: NO.02
Shell color: Black
Shell material: Metal