Vantech PTS-306

330.000 đ

Chia sẻ

  • Indoor Scaner
  • Pan: 350 ˚
  • Tilt: fixed ~ 90 ˚
  • Pan 6˚/s
  • Bảo hành: 3 tháng

Điện thoại

0938.774.332