Đầu ghi hình KPD677HA

8.333.000 đ

Chia sẻ

  • Tính năng nổi bật của đầu ghi hình camera
  • Push Video
  • Push Status
  • Full 960H video
  • 1080 HDMI
  • Bảo hành:

Điện thoại

0938.774.332

Tính năng nổi bật của đầu ghi hình camera
- Push Video
- Push Status
- Full 960H video
- 1080 HDMI