Đầu ghi RDS 9008IG

5.300.000 đ

Chia sẻ

 • Đầu ghi Lai 08 kênh.
 • Chế độ 04 Analog + 04 IP (4xD1 & 1*1080P+3*720P).
 • Ngõ ra BNC, VGA, HDMI (1920x1080p).
 • Âm thanh (08 in/ 01 out).
 • Ngõ báo động (08 in/ 01 out).
 • Ngõ điều khiển PTZ.
 • Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền).
 • Chạy được với mạng 3G (trên tàu, xe).
 • Phần mềm di động miễn phí hoàn toàn trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad).
 • Hiển thị 16 kênh đồng thời trên di động.
 • Xem lại ngay trên thiết bị di động.
 • Bảo hành: 2 năm

Điện thoại

0938.774.332

Đầu ghi Lai 08 kênh  9008IG


Chế độ 04 Analog + 04 IP (4xD1 & 1*1080P+3*720P).
Ngõ ra BNC, VGA, HDMI (1920x1080p).
Âm thanh (08 in/ 01 out).
Ngõ báo động (08 in/ 01 out).
Ngõ điều khiển PTZ.
Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền).
Chạy được với mạng 3G (trên tàu, xe).
Phần mềm di động miễn phí hoàn toàn trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad).
Hiển thị 16 kênh đồng thời trên di động.
Xem lại ngay trên thiết bị di động.

Đầu ghi Lai 08 kênh.
Chế độ 04 Analog + 04 IP (4xD1 & 1*1080P+3*720P).
Ngõ ra BNC, VGA, HDMI (1920x1080p).
Âm thanh (08 in/ 01 out).
Ngõ báo động (08 in/ 01 out).
Ngõ điều khiển PTZ.
Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền).
Chạy được với mạng 3G (trên tàu, xe).
Phần mềm di động miễn phí hoàn toàn trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad).
Hiển thị 16 kênh đồng thời trên di động.
Xem lại ngay trên thiết bị di động.