200C Passive Video

Liên hệ

Chia sẻ

  • Passive Video Transceiver
  • 1 Channel Transmission
  • lightning proof 1000V 10/700us
  • 300m(Match with Passive products)
  • 900m(Match with Active products)
  • lightning proof 2000V 10/700us
  • ABS engineering plastic case
  • Small Size, BNC & F head is option
  • Screwless terminal block design.
  • Bảo hành: Sản phẩm không được bảo hành

Điện thoại

0938.774.332