SAMSUNG MONITOR SMT-2232/EX

Liên hệ

Chia sẻ

  • Bảo hành: 24 tháng

Điện thoại

0938.774.332

LED monitor 21.5"
Maximum resolution 1,920 x 1,080
1 HDMI, RGB 1 Analogue RGB 15-pin D-sub, BNC
30,000 hours panel life