VANTECH LENS 2, 1mm

Liên hệ

Chia sẻ

  • Định dạng cảm biến ảnh: 1/3”
  • Loại ngàm lắp ống kính: CS
  • Góc quan sát: 113,030
  • Bảo hành: 24 tháng

Điện thoại

(028) 3622 1449

Định dạng cảm biến ảnh: 1/3”
Loại ngàm lắp ống kính: CS
Góc quan sát: 113,030