VANTECH LENS 4/6/8/12/16mm

Liên hệ

Chia sẻ

  • Định dạng cảm biến ảnh: 1/3”
  • Loại ngàm lắp ống kính: CS
  • Góc quan sát: 61,550 / 43,360 / 33,230 / 21,040 / 17,030
  • Bảo hành: 24 tháng

Điện thoại

(028) 3622 1449

Định dạng cảm biến ảnh: 1/3”
Loại ngàm lắp ống kính: CS
Góc quan sát: 61,550 / 43,360 / 33,230 / 21,040 / 17,030