VANTECH LENS Auto Iris 6 - 60mm

Liên hệ

Chia sẻ

  • Định dạng cảm biến ảnh: 1/3”
  • Loại ngàm lắp ống kính: CS
  • Góc quan sát: 43,360- 04,070
  • Bảo hành: 24 tháng

Điện thoại

0938.774.332

Định dạng cảm biến ảnh: 1/3”
Loại ngàm lắp ống kính: CS
Góc quan sát: 43,360- 04,070