Dataprint KP-B80

Liên hệ

Chia sẻ

 • Tặng 05 cuộn giấy
 • Lắp đặt + Hướng dẫn sử dụng tận nơi tại TP.HCM !
 • Chế độ in : in nhiệt, đầu in Fujitsu (Japan)
 • Tốc độ in : 90 mm/s
 • Khổ giấy : Giấy cuộn 80 mm
 • Pin : 1.500 mAh
 • Thời gian sạc đầy : 4 – 5 h
 • Thời gian chờ : 5 ngày
 • Thời gian sử dụng : in liên tục 100 m
 • Đô ̣bền đầu in : 50km hoăc ̣ 1.500.000 dòng
 • Giấy sử dụng : 79.5 ± 0.5mm, cuôn ̣ giấy 60mm (tối
 • đa), lỗi giấy 13mm (tối thiểu), đô ̣dày 0.06-0.08mm
 • Kết nối : Tiện lợi bằng USB (2.0) + Bluetooth
 • Kích thước : 103 x 99 x 46 mm
 • Trọng lượng : 254 g
 • Bảo hành: 12 tháng

Điện thoại

0902 966 221

Chế độ in : in nhiệt, đầu in Fujitsu (Japan)
Tốc độ in : 90 mm/s
Khổ giấy : Giấy cuộn 80 mm
Pin : 1.500 mAh
Thời gian sạc đầy : 4 – 5 h
Thời gian chờ : 5 ngày
Thời gian sử dụng : in liên tục 100 m
Đô ̣bền đầu in : 50km hoăc ̣ 1.500.000 dòng
Giấy sử dụng : 79.5 ± 0.5mm, cuôn ̣ giấy 60mm (tối
đa), lỗi giấy 13mm (tối thiểu), đô ̣dày 0.06-0.08mm
Kết nối : Tiện lợi bằng USB (2.0) + Bluetooth
Kích thước : 103 x 99 x 46 mm
Trọng lượng : 254 g