Cài đặt định lượng

Cài đặt định lượng

Định lượng là khai báo thành phần mặt hàng (nguyên liệu) chế biến nên món thực đơn. Mỗi món trong thực đơn sẽ được chế biến từ 1 hay nhiều mặt hàng trong kho. Khi có định lượng thì mỗi lần bán ra món thực đơn cho khách sẽ tự động trừ đi lượng tương ứng các mặt hàng trong kho. Do đó việc quản lý sẽ dễ dàng hơn, tránh thất thoát.

Để cài đặt định lượng, kích chuột vào menu "Cài đặt" rồi chọn mục "Định lượng". Cửa sổ cài đặt "Định lượng" sẽ hiện ra như hình sau:

Muốn định lượng cho món nào, nhấn chọn vào món đó trong danh sách món thực đơn bên trái. Lúc này trong danh sách thành phần nguyên liệu ở bên phải sẽ liệt kê các nguyên liệu của món.

Để thêm thành phần nguyên liệu mới, nhấn nút "Thêm", điền đầy đủ các thông tin rồi nhấn nút "Đồng ý"

Để sửa thành phần nguyên liệu đang chọn, nhấn nút "Sửa", sửa các thông tin cần thiết rồi nhấn nút "Đồng ý"

Để xóa thành phần nguyên liệu đang chọn, nhấn nút "Xóa", kiểm tra kỹ lại thông tin rồi nhấn nút "Đồng ý"

Lưu ý:
+ Các món thực đơn khác nhau cũng có thể dùng cùng một loại thành phần nguyên liệu.
+ Thành phần nguyên liệu của món có thể gồm nhiều hoặc chỉ 1 mặt hàng.
+ Có thể nhập dạng phân số vào ô "Lượng dùng", phần mềm sẽ tự chuyển đổi sang số thực.
+ Các món thực đơn đã được định lượng sẽ có biểu tượng dấu chấm tròn phía sau.